TR: JRK Kráča svetom s certifikátom

Spoločnosť, ktorá pomáha zlepšiť odpadové hospodárstvo, znižovať množstvo komunálneho odpadu a tiež predchádzať jeho vzniku podporou triedenia. Ich cieľom je trvalo udržateľný rozvoj, ktorý stavajú na troch pilieroch prepájajúcich biznis, ekológiu a spoločensky zodpovedný prístup. Vďaka ich zanietenosti získali niekoľko ocenení a vlani sa stali národným víťazom Európskej ceny za podporu podnikania v kategórii Podpora udržateľnej transformácie. Nie je teda prekvapením, že ako prví na Slovensku, už v roku 2018, získali certifikáciu Repairably pre kompostéry rady Premium.

 

Dlhodobo spolupracujete so samosprávami pokiaľ ide o domáce kompostovanie. Informujú občanov o výhodách získaného certifikátu Repairably?

Už pri výbere kompostérov odporúčame samosprávam, aby siahli po kvalitných produktoch, ktoré im budú slúžiť dlho. Aj preto sú kompostéry z rady Premium jedny z najobľúbenejších. Občania získajú informáciu o používaní kompostéra a jeho benefitoch spolu s návodom na jeho zloženie pri prevzatí. V prehľadnom manuáli nájdu informácie o možnostiach opraviteľnosti kompostérov a spôsoboch získania náhradných dielov.

Objednávajú si Vaši zákazníci často náhradné diely na opravu? S akými najčastejšími dôvodmi na opravu sa stretávate?

S reklamáciami sa pri kompostéroch Premium stretávame len zriedka. Väčšinou je dôvodom opravy zohnutie či zlomenie tyčí, ktoré spájajú steny kompostéra. Tie sa opotrebujú pri neopatrnom otváraní kompostéra, napríklad pri vyberaní kompostu na jar alebo na jeseň.  V prípade silného vetra a nesprávne uzavretého kompostéra môže dôjsť k zlomeniu spojovacích pántov na veku kompostéra. Aj tento diel je však ľahko nahraditeľný.

Do akej miery ľudia využívajú možnosť sami si opraviť kompostovaciu nádobu a aká je dostupnosť náhradných dielov?

JRK
Keďže ide o plastový kompostér, možností na svojpomocnú opravu nie je veľa, hoci sme už mali možnosť vidieť rôzne kreatívne riešenia. 🙂 Náhradné diely – steny kompostéra, spojovacie tyče aj pánty na vekách –  sú dostupne a vieme ich zákazníkovi dodať relatívne rýchlo. Výhodou Premium kompostérov je, že sa skladajú z rovnakých dielov. Preto poškodenú súčasť nie je potrebné vyrábať špeciálne pre konkrétny druh kompostéra a konkrétneho zákazníka.

Okrem kompostovania sa zaoberáte rôznymi inými projektami s cieľom udržateľnosti, máte v pláne zaradiť v budúcnosti takto certifikované produkty aj do ďalších oblastí?

Stále hľadáme a vylaďujeme naše riešenia, aby prinášali zákazníkom, čo najviac benefitov a boli v zmysle našej filozofie „PRE MENEJ ODPADU.“ O certifikácii ďalších produktov môžeme uvažovať keď budeme mať tieto produkty pripravené pre takúto certifikáciu.

Je podľa Vás viditeľný rozdiel v kvalite certifikovanej kompostovateľnej nádoby oproti tej bez certifikácie?

Ako sme už spomenuli vyššie, Premium kompostéry sú obľúbené práve kvôli svojej kvalite. Pevná konštrukcia, jednoduchá manipulácia, dlhá životnosť a benefit dostupných náhradných dielov z nich robí produkt, ktorý bude občanovi slúžiť desaťročia. Hoci je ich obstarávacia cena vyššia, v porovnaní s inými kompostérmi sa používateľovi vstupné náklady rýchlo vrátia. Ľahký kompostér s tenkými stenami sa môže už po jednej sezóne zlomiť a môže byť ťažké poškodené časti nahradiť. Životnosť Premium kompostérov je vďaka pevným stenám a modulárnej konštrukcii viac ako 20 rokov, a použitím náhradných dielov sa môže ešte predlžiť.

Certifikácia opraviteľnosti je dlhodobá záležitosť. Dáva pridanú hodnotu výrobku najmä po záručnej dobe, kedy má užívateľ stále garantovanú možnosť opravy. Evidujete, v akom časovom horizonte sa vyskytuje potreba opravy pri vašich kompostéroch rady Premium?

Kvalita kompostérov a ich životnosť je naozaj vysoká, preto sa požiadavka na náhradné diely objaví až po rokoch alebo z dôvodu neopatrného zaobchádzania či pri špecifických poveternostných podmienkach.


Ako firma aplikujete aj iné udržateľné, alebo cirkulárne riešenia okrem opraviteľnosti? Ak áno, o aké konkrétne ide?

Našim cieľom je prinášať inovatívne spôsoby pre efektívnejšie využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a strategické riadenie odpadového hospodárstva. Vytvárame riešenia, ktoré vychádzajú z potrieb našich zákazníkov a vyhľadávame tie, ktoré sa v tejto oblasti vo svete osvedčili. Spolupracujeme s odborníkmi na výrobu kompostu a výskumníkmi v oblasti pôdnych systémov s cieľom využiť biologicky rozložiteľný odpad ako zdroj a zvýšiť kvalitu pôdy. Pracujeme na zvýšení úrovne triedenia zavádzaním osvedčených systémov zberu od dverí pri všetkých druhoch triedených odpadov. Zároveň ich prepájame s evidenčným systémom pre efektívnejšie vyhodnocovanie výsledkov a vzdelávanie občanov.