19 Jul
2022

TR: JRK Kráča svetom s certifikátom

Spoločnosť, ktorá pomáha zlepšiť odpadové hospodárstvo, znižovať množstvo komunálneho odpadu a tiež predchádzať jeho vzniku podporou triedenia. Ich cieľom je trvalo udržateľný rozvoj, ktorý stavajú na troch pilieroch prepájajúcich biznis, ekológiu a spoločensky zodpovedný prístup. Vďaka ich zanietenosti získali niekoľko ocenení a vlani sa stali...
Read more
07 Apr
2022
Lily featured

TR: Lily Limmer

Name: Lily Limmer Organization: Warner Bros Position: Sustainability Officer Web: https://lilylimmer.co.uk/ Social media: https://www.instagram.com/lili.limmer/ Questions: How would you define your life philosophy in 1 phrase? LL: Oh, I was actually thinking about it the other day.. I don’t know how to put this eloquently, but...
Read more