2% - Zamestnanci

Zamestnanci, ktorí žiadajú zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane - do 30. apríla 2021
Ak ste zamestnanec, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania dane, zasielate Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane priamo vy, na daňový úrad. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie, uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Naše údaje nájdete nižšie ako aj v predvyplnenom tlačive Vyhlásenia. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte oba formuláre (Vyhlásenie aj Potvrdenie) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Tieto hodiny si môžete vyskladať aj z práce pre viaceré organizácie, kde ste dobrovoľníčili počas roka.

Základné údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva sú:

Obchodné meno: Repairably n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Búdková 3552/22, 81104 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 50212613

Ďakujeme za podporu.

Predvyplnené Tlačivá