2% právnické osoby

Daňovníci, právnické osoby - do 31. marca 2023
Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vyhlásenie o poukázaní dane je už súčasťou daňového priznania. Údaje za našu neziskovú organizáciu najdete nižšie.
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Koľko percent môžete darovať?
Ak právnická osoba (firma) v roku 2022až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) :
NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Vzhľadom na časté zmeny si prosím uvedené informácie overte na: https://www.financnasprava.sk/ alebo skonzultujte so svojou účtovnou firmou.

Základné údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva sú:

Obchodné meno: Repairably n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
IČO: 50212613

Ďakujeme za podporu.