2% Fyzické Osoby

Daňovníci, fyzické osoby - do 31. marca 2024
Ak si sami podávate daňové priznanie a ste fyzická osoba, vyhlásenie o poukázaní 2% dane je súčasťou daňového priznania. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad (- adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Vzhľadom na časté zmeny si prosím uvedené informácie overte na: https://www.financnasprava.sk/ alebo skonzultujte so svojou účtovnou firmou.

Základné údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva sú:

Obchodné meno: Repairably n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
IČO: 50212613

Ďakujeme za podporu.